"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен” Решението е публикувано в АОП под номер 920407 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=920407&newver=2 Обявлението е публикувано в АОП под номер 920409 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=920409&mode=view

Източник:

От: 15:50 ч. на 05.07.2019 г.

В категория: Регионални

Регион: Сливен

Прочитания: 14

ВАЖНИ

ИЗБРАНИ

ИНТЕРЕСНИ

 

© copyright ® 2020 iztochnik.com, собственост на insert.bg. Изработка на сайт от Valival