Днес, 30 август 2019 г., в заседателната зала на община Долни чифлик се проведе встъпителна пресконференция по проект Център за възстановяване на социалния живот по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На нея стана ясно, че на 27 февруари т.г. община Долни чифлик е подписала административен договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003-0005-C01 за изпълнение на проекта.Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 198 660,00 лв., като 188 727 лв. са европейско финансиране,

Източник:

От: 17:50 ч. на 30.08.2019 г.

В категория: Други

Регион: Национален

Прочитания: 36

ВАЖНИ

ИЗБРАНИ

ИНТЕРЕСНИ

 

© copyright ® 2020 iztochnik.com, собственост на insert.bg. Изработка на сайт от Valival